FSC gecertificeerd blijven

Wat moet ik doen om gecertificeerd te blijven?

U wilt FSC gecertificeerd blijven? Om gecertificeerd te blijven wordt u eens per jaar ge-audit door de externe auditor. Tussen de 2 audits zorgt u ervoor dat de opmerkingen van de afgelopen audit opgelost worden; uiteraard kunnen wij u ook hierbij van dienst zijn.

Daarnaast moet het systeem “onderhouden worden”: uiteraard moet u de ingekochte en verkochte hoeveelheden registreren en u zult wellicht nieuwe medewerkers trainen, etc. Maar wellicht komt ook de wens op om de FSC-handelsmerken te gaan gebruiken of moet u een uitbestedingsovereenkomst afsluiten met een onderaannemer. Ook komt het geregeld voor dat FSC kleine aanpassingen aan het systeem doet: u moet er als certificaathouder zelf voor zorgen dat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft en, indien noodzakelijk, de nodige maatregelen neemt. Wij kunnen u bij al deze activiteiten ondersteunen.

Voorafgaand aan de herhalingsaudit kunnen we voor u een interne audit uitvoeren zodat u zeker weet dat u weer beslagen ten ijs komt.

De FSC standaard blijft in ontwikkeling

Zoals alles, blijft ook de FSC standaard in ontwikkeling. Hoe kunt u dan FSC gecertificeerd blijven? Nieuwe inzichten leiden tot aanpassingen in de standaard en uw FSC systeem zal mee moeten ontwikkelen. Wij helpen u graag om deze aanpassingen door te voeren zodat uw FSC-systeem bij de volgende audit weer helemaal up-to-date is.