Het dilemma: wanneer is een opdracht een “FSC®-opdracht”?

Kent u dit dilemma: wanneer is een opdracht een “FSC -opdracht” *)? U bent niet de enige: veel bedrijven worstelen met deze vraag. Daarom besteed ik in dit item aandacht aan deze vraag.

U wilt een claim overdragen!
Het hele FSC–systeem draait om het doen van een claim of “bewering” op de factuur naar uw klant. En de claim/bewering is dan dat een bepaald product “FSC – gecertificeerd” is. Zodra u deze claim doet moet dat uiteraard wel kloppen anders doet u een onterechte claim! Een FSC-opdracht is dus een opdracht waarbij u op de verkoopfactuur voor minstens één product een FSC-claim wilt overdragen aan de klant. Als u dit wilt, dan moet (!) dus voor de betreffende producten het voortraject kloppen: u moet daarom FSC-gecertificeerde materialen en -producten hebben ingekocht bij FSC-gecertificeerde bedrijven, u moet een volume-registratie hebben bijgehouden, etc. (En uw bedrijf moet uiteraard ook over een geldig FSC-certificaat beschikken).

Waarom wilt u een claim overdragen?
De reden waarom u een FSC-claim wilt overdragen aan de klant doet er niet toe: het kan zijn dat uw klant erom gevraagd heeft (bijvoorbeeld omdat men in aanmerking wil komen voor een Breeam-gerelateerde subsidie). Maar u kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen om een FSC-claim over te dragen aan de klant ook al heeft deze er zelf niet om gevraagd, bijvoorbeeld omdat u een goede indruk wilt maken op een klant of omdat het past binnen het duurzaamheidsbeleid van uw bedrijf.

Samenvatting en een tip
Een FSC-opdracht is dus een opdracht waarbij u op de verkoopfactuur voor minstens één product een FSC claim wilt of moet overdragen aan uw klant. De reden waarom u dit wilt of moet doen doet er niet toe.
Tip: bouw bij het begin van een opdracht altijd een duidelijk beslismoment in: “FSC ja of nee?”. Met andere woorden: zorg ervoor dat bij de uitvoering van een opdracht het altijd voor iedereen 100% helder is of de opdracht een “FSC-opdracht” is en om welke producten het gaat! Voorziet uw huidige FSC-systeem daar in voldoende mate in? Als u twijfelt of als u gewoon eens kennis wilt maken, aarzel dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

*) in dit artikel is uitgegaan van een FSC-opdracht. Maar voor PEFC-certificering gelden dezelfde overwegingen.

“FSC-opdracht” of toch niet?