‘Ontbossing wereldwijd toegenomen, ondanks beloftes van wereldleiders’

Ondanks alle internationale afspraken om ontbossing tegen te gaan, is er vorig jaar wereldwijd meer bos verloren gegaan dan een jaar eerder. Dat valt op te maken uit het jaarlijkse rapport daarover van een coalitie van milieuorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds (WWF).
Vorig jaar ging wereldwijd zo’n 6,6 miljoen hectare bos verloren, 4 procent meer dan in 2021. Het grootste deel van de ontbossing vond plaats in tropische regenwouden. Daar ging zo’n 4,1 miljoen hectare bos verloren.
Ruim 140 landen spraken in 2021 op de klimaattop in Glasgow af om ontbossing actief tegen te gaan. Per 2030 moet de ontbossing zelfs gestopt zijn, is de belofte. Ook moet 350 miljoen hectare beschadigd landschap tegen die tijd hersteld zijn, maar vooralsnog neemt de ontbossing en de landschapsbeschadiging dus alleen maar toe.

Klimaatverandering en biodiversiteit

De landbouw, de aanleg van wegen, bosbranden en de commerciële houtkap worden door het rapport genoemd als belangrijkste oorzaken van ontbossing. “Bossen in de hele wereld maken een crisis door. De kans om vooruitgang te boeken gaat aan ons voorbij”, waarschuwt milieuorganisatie Climate Focus.
Volgens het rapport ligt het redden van de tropische oerbossen 33 procent achter op schema, wat grote gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn juist deze bossen van belang bij het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen, aangezien ze veel meer CO2 vasthouden dan jongere bossen. Als ontbossing niet wordt gestopt, kan dat dus grote impact hebben op de wereldwijde maatregelen tegen klimaatverandering.
Hoewel het rapport een zorgwekkende toename van de ontbossing beschrijft, is de situatie niet helemaal hopeloos, zegt hoofdauteur Franziska Haupt van Climate Focus. Zo’n 50 landen liggen namelijk wel degelijk op schema om ontbossing te stoppen en ook landen als Brazilië, Indonesië en Maleisië hebben grote stappen gemaakt in het tegengaan van de verwoesting van bosgebied. “Andere landen moeten het voorbeeld van deze landen volgen.”
Bron: NOS Nieuws 24-10-2023

Noot van Ruud de Boer: met het gebruik van FSC®- en PEFC-gecertificeerde producten (denk aan papier en hout) heeft de gebruiker zekerheid dat het betreffende product niet bijdraagt aan de wereldwijde ontbossing omdat het aantoonbaar afkomstig is uit bossen die op verantwoorde wijze worden beheerd. Deze beheers-methode is erop gericht dat deze bossen in stand blijven!

Zie: https://pefc.nl/ en https://nl.fsc.org/nl-nl