Invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt.
Er komen nieuwe regels waardoor producten zoals cacao, koffie, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber niet zomaar geïmporteerd mogen worden in de EU. Deze producten, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier en houtskool, moeten straks, zo wil de Europese Commissie, voldoen aan criteria die ervoor zorgen dat er niet meer bos verdwijnt.
“De nieuwe wet zal ervoor zorgen dat een reeks belangrijke goederen die op de markt worden gebracht, niet langer zullen bijdragen aan ontbossing en aantasting van bossen in de EU en elders in de wereld”, aldus de commissie. “Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen.”
Hoge boetes
Bedrijven die hun producten in de EU willen verkopen moeten verklaren dat de bestanddelen ervan niet bijdragen aan het verwoesten van bos, op straffe van hoge boetes. Producten worden aangemerkt als ‘aanjager van ontbossing’ en dus verboden als ze afkomstig zijn van akkerland dat na 2020 is ontbost.
Importeurs moeten met “precieze geografische informatie over de landbouwgrond” aantonen waar de grondstoffen vandaan komen. Ook moeten ze aantonen dat de rechten van inheemse bewoners niet zijn geschonden.
De maatregelen zijn nodig omdat bossen broeikasgassen vasthouden, en hun teloorgang dus klimaatverandering verergert. De bescherming van bossen staat ook hoog op de agenda van de topconferentie over biodiversiteit die woensdag in Montreal begint.
Achttien maanden
Het voltallige Europarlement en de EU-lidstaten moeten de verordening nog formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden. Handelaren krijgen vervolgens achttien maanden de tijd om de regels uit te voeren. De EU-landen gaan de regels controleren en letten daarbij extra op risicolanden en -sectoren.
Natuurorganisaties zijn opgetogen over de nieuwe regels, maar hadden ze graag nog verstrekkender gezien. Greenpeace spreekt van een ‘historische stap’ nu ‘sommige kettingzagen stilvallen’. “We hebben geschiedenis geschreven met deze eerste wet ooit tegen ontbossing”, meldt het Wereldnatuurfonds. Het WNF wijst erop dat de EU met haar regels ook andere landen aanzet om hun bossen beter te beschermen.
Milieudefensie vindt dat ook ‘geweldig’, maar is net als Greenpeace teleurgesteld dat de nieuwe wet niet gaat gelden voor investeerders als banken en pensioenfondsen. Milieudefensie heeft nu haar hoop gevestigd op een evaluatie over twee jaar en wil de financiële instellingen dan alsnog toevoegen. Greenpeace hoopt dat dan ook zogeheten wetlands en savannes alsnog beschermd worden. Dan verdienen ook maïs en biodiesel een plek op de lijst van ‘ontbossingsvrije’ producten, hoopt de milieuorganisatie.
Bronnen: ANP en Trouw 6 december 2022

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt.
Er komen nieuwe regels waardoor producten zoals cacao, koffie, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber niet zomaar geïmporteerd mogen worden in de EU. Deze producten, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier en houtskool, moeten straks, zo wil de Europese Commissie, voldoen aan criteria die ervoor zorgen dat er niet meer bos verdwijnt.
“De nieuwe wet zal ervoor zorgen dat een reeks belangrijke goederen die op de markt worden gebracht, niet langer zullen bijdragen aan ontbossing en aantasting van bossen in de EU en elders in de wereld”, aldus de commissie. “Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen.”
Hoge boetes
Bedrijven die hun producten in de EU willen verkopen moeten verklaren dat de bestanddelen ervan niet bijdragen aan het verwoesten van bos, op straffe van hoge boetes. Producten worden aangemerkt als ‘aanjager van ontbossing’ en dus verboden als ze afkomstig zijn van akkerland dat na 2020 is ontbost.
Importeurs moeten met “precieze geografische informatie over de landbouwgrond” aantonen waar de grondstoffen vandaan komen. Ook moeten ze aantonen dat de rechten van inheemse bewoners niet zijn geschonden.
De maatregelen zijn nodig omdat bossen broeikasgassen vasthouden, en hun teloorgang dus klimaatverandering verergert. De bescherming van bossen staat ook hoog op de agenda van de topconferentie over biodiversiteit die woensdag in Montreal begint.
Achttien maanden
Het voltallige Europarlement en de EU-lidstaten moeten de verordening nog formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden. Handelaren krijgen vervolgens achttien maanden de tijd om de regels uit te voeren. De EU-landen gaan de regels controleren en letten daarbij extra op risicolanden en -sectoren.
Natuurorganisaties zijn opgetogen over de nieuwe regels, maar hadden ze graag nog verstrekkender gezien. Greenpeace spreekt van een ‘historische stap’ nu ‘sommige kettingzagen stilvallen’. “We hebben geschiedenis geschreven met deze eerste wet ooit tegen ontbossing”, meldt het Wereldnatuurfonds. Het WNF wijst erop dat de EU met haar regels ook andere landen aanzet om hun bossen beter te beschermen.
Milieudefensie vindt dat ook ‘geweldig’, maar is net als Greenpeace teleurgesteld dat de nieuwe wet niet gaat gelden voor investeerders als banken en pensioenfondsen. Milieudefensie heeft nu haar hoop gevestigd op een evaluatie over twee jaar en wil de financiële instellingen dan alsnog toevoegen. Greenpeace hoopt dat dan ook zogeheten wetlands en savannes alsnog beschermd worden. Dan verdienen ook maïs en biodiesel een plek op de lijst van ‘ontbossingsvrije’ producten, hoopt de milieuorganisatie.
Bronnen: ANP en Trouw 6 december 2022

De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt.
Er komen nieuwe regels waardoor producten zoals cacao, koffie, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber niet zomaar geïmporteerd mogen worden in de EU. Deze producten, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier en houtskool, moeten straks, zo wil de Europese Commissie, voldoen aan criteria die ervoor zorgen dat er niet meer bos verdwijnt.
“De nieuwe wet zal ervoor zorgen dat een reeks belangrijke goederen die op de markt worden gebracht, niet langer zullen bijdragen aan ontbossing en aantasting van bossen in de EU en elders in de wereld”, aldus de commissie. “Wanneer de nieuwe regels in werking treden, zullen alle betrokken bedrijven strenge zorgvuldigheidseisen moeten stellen als zij producten op de EU-markt brengen.”

Hoge boetes

Bedrijven die hun producten in de EU willen verkopen moeten verklaren dat de bestanddelen ervan niet bijdragen aan het verwoesten van bos, op straffe van hoge boetes. Producten worden aangemerkt als ‘aanjager van ontbossing’ en dus verboden als ze afkomstig zijn van akkerland dat na 2020 is ontbost.
Importeurs moeten met “precieze geografische informatie over de landbouwgrond” aantonen waar de grondstoffen vandaan komen. Ook moeten ze aantonen dat de rechten van inheemse bewoners niet zijn geschonden.
De maatregelen zijn nodig omdat bossen broeikasgassen vasthouden, en hun teloorgang dus klimaatverandering verergert. De bescherming van bossen staat ook hoog op de agenda van de topconferentie over biodiversiteit die woensdag in Montreal begint.

Achttien maanden

Het voltallige Europarlement en de EU-lidstaten moeten de verordening nog formeel goedkeuren voordat deze in werking kan treden. Handelaren krijgen vervolgens achttien maanden de tijd om de regels uit te voeren. De EU-landen gaan de regels controleren en letten daarbij extra op risicolanden en -sectoren.
Natuurorganisaties zijn opgetogen over de nieuwe regels, maar hadden ze graag nog verstrekkender gezien. Greenpeace spreekt van een ‘historische stap’ nu ‘sommige kettingzagen stilvallen’. “We hebben geschiedenis geschreven met deze eerste wet ooit tegen ontbossing”, meldt het Wereldnatuurfonds. Het WNF wijst erop dat de EU met haar regels ook andere landen aanzet om hun bossen beter te beschermen.
Milieudefensie vindt dat ook ‘geweldig’, maar is net als Greenpeace teleurgesteld dat de nieuwe wet niet gaat gelden voor investeerders als banken en pensioenfondsen. Milieudefensie heeft nu haar hoop gevestigd op een evaluatie over twee jaar en wil de financiële instellingen dan alsnog toevoegen. Greenpeace hoopt dat dan ook zogeheten wetlands en savannes alsnog beschermd worden. Dan verdienen ook maïs en biodiesel een plek op de lijst van ‘ontbossingsvrije’ producten, hoopt de milieuorganisatie.

Bronnen: ANP en Trouw 6 december 2022