Bosaanleg in Nederland: twee miljoen bomen erbij!

bosaanleg nederland

Staatsbosbeheer heeft afgelopen plantseizoen meer dan 2 miljoen bomen geplant. Goed nieuws voor het klimaat, want bos en bosaanleg zijn belangrijk bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Ook bij het vernatten van veengebieden zet de organisatie koers naar een bijdrage aan het Klimaatakkoord en daarmee ook aan de in Parijs afgesproken klimaatdoelen. Meer bos (en dus ook bosaanleg) is belangrijk. Ook in het kader van het menselijk welzijn.
Volgens het Klimaatakkoord moet de hoeveelheid CO2 in 2030 met minstens 49% zijn teruggedrongen. De aanleg van bos en vernatting van veen kunnen hieraan bijdragen. Een hoger waterpeil in veengebieden dempt bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. En bos en natuur hebben een grote capaciteit om CO2 op te slaan. Daarom wil Staatsbosbeheer 5.000 hectare extra bos aanleggen en in 5.000 hectare veengebieden het waterpeil verhogen.

200 ha nieuw bos

Vorig jaar heeft Staatsbosbeheer met de aanplant van bijna 1,6 miljoen nieuwe bomen de eerste stappen gezet richting verdere uitbreiding van bos in Nederland. Er kwam toen 70 hectare nieuw bos bij. Afgelopen plantseizoen zijn meer dan 2 miljoen bomen geplant, een stijging 27,6%.
Er is bijna 200 hectare bos aangelegd.

In de periode 1996-2006 is er in Nederland 210 km2 bos bijgekomen en 115 km2 verdwenen. Per saldo groeide de oppervlakte bos met 95 km2. Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is nu bos. Dat komt overeen met 3 447 km2, ofwel het totale landoppervlak van Friesland. Per inwoner is 211 m2 bos beschikbaar.

Bronnen: Houtwereld 19 11 2021 en CBS