Nederland binnen EU grootste importeur van producten met risico op ontbossing

Van alle landen in de Europese Unie importeerde Nederland vorig jaar de meeste goederen met risico op ontbossing uit landen buiten de EU. Nederland is de grootste importeur van soja, palmolie en cacao en de op één na grootste invoerder van hout- en rundproducten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland gebruikt deze producten lang niet allemaal voor eigen consumptie: het grootste deel gaat na aankomst in de haven van Rotterdam weer naar het buitenland.

Nieuwe EU-regels die in juni zijn ingegaan, moeten ervoor zorgen dat de invoer van producten in de EU niet bijdraagt aan ontbossing. Het is bedrijven verboden goederen te importeren afkomstig van grond die na december 2020 is ontbost. Bedrijven die producten met een ontbossingsrisico op de Europese markt brengen, moeten kunnen bewijzen dat die niet afkomstig zijn van recent ontbost gebied.
Bedrijven hebben sinds het ingaan van de nieuwe regel anderhalf jaar de tijd om die door te voeren.

Landbouwgrond

De belangrijkste oorzaak van ontbossing is de groeiende vraag naar landbouwgrond. Door bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar voedsel worden bossen gekapt om van die grond akkers te maken.
De meeste risicoproducten die naar Nederland worden verscheept komen uit Brazilië. In 2022 hadden deze een waarde van 3,2 miljard euro. Het ging hierbij vooral om soja en houtproducten. Het tweede herkomstland van deze producten is de Verenigde Staten. Uit Ivoorkust, op de derde plek, komen vooral cacaobonen.


Bron: NOS Nieuws 28 9 2023