Een overzicht van de FSC eisen

Wat zijn de FSC eisen?

FSC eisenOm “FSC gecertificeerd” te zijn moet uw bedrijf voldoen aan bepaalde FSC eisen. Welke FSC eisen uw bedrijf aan moet voldoen hangt van een aantal zaken af, maar veruit de meeste bedrijven in Nederland zijn gecertificeerd voor de “Chain-of-Custody”-standaard van FSC (= “handelsketen”-standaard). Bedrijven die tegen deze standaard gecertificeerd zijn mogen (onder bepaalde voorwaarden) FSC gecertificeerd hout inkopen, eventueel verwerken en weer verkopen. Zeer waarschijnlijk kan ook uw bedrijf tegen de FSC eisen van deze FSC handelsketen-standaard gecertificeerd worden. Daarom belichten we hier de belangrijkste FSC eisen van deze standaard:

De FSC eisen:

  • De standaard zegt dat u een FSC handboek moet hebben: dit is een tekst die informatie bevat over hoe u in uw organisatie ervoor zorgt dat een FSC-order op de juiste manier wordt afgehandeld. Ook moet dit handboek beschrijven wat gedaan moet worden als u per ongeluk ten onrechte een product als “FSC gecertificeerd” heeft verkocht. Een slim opgezet “FSC handboek” bevat alle informatie die nodig is, zonder dat het uw organisatie onnodig in de weg zit bij het uitvoeren van het dagelijkse werk: wij helpen u graag daarbij.
  • Het FSC handboek moet vermelden wie verantwoordelijk is voor de relevante activiteiten. Bijvoorbeeld: wie is eindverantwoordelijk voor het FSC systeem in uw organisatie? Wie is verantwoordelijk voor het FSC inkoopproces? Wie is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verwerken van FSC gecertificeerde materialen? Wie is verantwoordelijk voor het maken van een correcte FSC verkoopfactuur. Enzovoort.
  • De FSC kennis van de betrokken personeelsleden moet op peil zijn. De organisatie moet daartoe training geven en daar een registratie van bijhouden.
  • De FSC standaard schrijft ook voor dat u de relevante documenten minstens 5 jaar moet bewaren. Ook moeten de ARBO-omstandigheden binnen uw organisatie goed geregeld zijn. Daarnaast moet er een getekende “self-declaration” zijn waarin het bedrijf onder andere verklaart dat u zich niet bezigt houdt met de illegale oogst en handel van hout.
  • Het bedrijf moet een “Productgroepenlijst” en “Leverancierslijst” hebben die aan de FSC eisen voldoet.
  • Het bedrijf moet aantonen dat het in staat is om het juiste FSC-gecertificeerde materiaal in te kopen voor FSC-gecertificeerde producten.
  • Het “hart” van FSC-systeem bestaat eruit dat u kunt aantonen dat u voor producten die als “FSC gecertificeerd” zijn verkocht ook daadwerkelijk “FSC gecertificeerde” materialen en/of producten zijn ingekocht. Hiertoe moet u een volume-registratie bijhouden die aan de FSC eisen voldoet. Veel bedrijven houden nu al een administratie bij die (bijna) voldoet aan deze FSC eisen: wij helpen u graag om deze volumeregistratie zó op te zetten dat uw organisatie zo min mogelijk tijd hiermee kwijt is.
  • Inkoopdocumenten moeten aan bepaalde FSC eisen voldoen. Ook uw verkoopdocumenten moeten voldoen aan de FSC eisen.
  • Wilt u logo’s van FSC gebruiken (bijvoorbeeld op uw website of bedrijfsauto’s)? Maar ook daarvoor gelden bepaalde FSC eisen. Wij helpen u daar graag bij.

Deze eisen ogen op het eerste gezicht complex, maar een “lean and mean” opgezet FSC systeem zorgt ervoor dat u jaar in jaar uit moeiteloos aan de FSC eisen voldoet tegen een zo laag mogelijke belasting van uw organisatie. Graag helpen wij u hierbij: tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek luisteren wij graag naar uw plannen en ideeën en laten we u de mogelijkheden zien die wij u te bieden zodat u op een eenvoudige manier aan de FSC eisen kunt voldoen.