Nieuwe versie PEFC Chain-of-Custody standaard

Nieuwe PEFC COC standaard, PEFC ST 2002:2020

Eens in de zoveel tijd wordt de PEFC Chain-of-Custody standaard (COC-standaard) vernieuwd. Dit is in het voorjaar van 2020 ook gebeurd; de nieuwe standaard wordt als volgt aangeduid: PEFC ST 2002:2020

Voor de meeste bedrijven veranderd er niet zo veel. Wel moeten een aantal zaken in uw PEFC-procedure/handboek aangepast worden. Zo is de tekst over de klachtenafhandeling aangepast en is er een nieuwe paragraaf toegevoegd over “non-conforme producten”. Ook is het verzamelen van de certificaten van de leveranciers niet langer nodig en zijn er wat veranderingen bij het gebruik van logo’s.

Voor de invoering van deze nieuwe standaard geldt een overgangstermijn tot 14 augustus 2022. Dus tot deze datum mogen alle bedrijven nog ge-audit worden tegen de oude norm. Na 14 augustus 2022 moeten alle audits tegen de nieuwe norm uitgevoerd worden, wat inhoudt dat alle bedrijven uiterlijk 13 augustus 2023 ge-audit moeten zijn volgens de nieuwe standaard. (Eerder zijn andere data genoemd door PEFC, maar die zijn nadien aangepast)