FSC logo gebruiken

Wij luisteren, denken mee en leveren!

Wilt u een FSC logo gebruiken? FSC biedt allerlei mogelijkheden om “handelsmerken” van FSC te gebruiken maar daarvoor moet u wel goedkeuring krijgen. Zo zijn de letters “FSC” een gedeponeerd handelsmerk en hetzelfde geldt voor de woorden “Forest Stewarship Council”. Daarnaast is ook het bekende FSC-boompje een gedeponeerd handelsmerk. Door het gebruik van FSC handelsmerken op bijvoorbeeld
uw producten en/of op uw website, briefpapier, een (vracht-)auto, een beursstand, etc. kunt u zich onderscheiden van andere bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden mag u deze handelsmerken gebruiken. Wij helpen u graag op weg.

Er zijn 2 soorten FSC handelsmerken:

1

On-product. Alleen FSC gecertificeerde bedrijven mogen het “on-product” handelsmerk van FSC gebruiken. Het “on-product” handelsmerk geeft aan dat het betreffende product “FSC-gecertificeerd” is en het mag dus ook alleen op een FSC-gecertificeerd product gebruikt worden! Het “on-product” handelsmerk bestaat uit het bekende FSC-boompje aangevuld met een aanduiding van de FSC-claim die van toepassing is op het betreffende product. Zo’n handelsmerk mag op elk FSC-gecertificeerd product, dus bijvoorbeeld een kozijn, drukwerk, of hout bij de bouwmarkt.
Voor het gebruik van dit handelsmerk gelden een aantal regels. Deze regels betreffen bijvoorbeeld het formaat van het logo, de plek van het logo op het product of op de verpakking, de gebruikte kleuren etc. Zoals al genoemd, vermeldt een “on-product” handelsmerk ook altijd de claim van het betreffende product (“100%” of “Mix”): het zal duidelijk zijn dat op een product alleen de claim gebruikt mag worden die van toepassing is op het betreffende product. Let erop dat u voorafgaand aan het gebruik van dit logo goedkeuring heeft gekregen van uw certificerende instelling.

2

Off-product. Met “off-product” bedoelt FSC het gebruik van FSC handelsmerken ter promotie van een organisatie of van producten. Denk hierbij aan het gebruik van het FSC logo op een website en op briefpapier. Maar ook het gebruik op bedrijfsauto’s, op vlaggen, in een beursstand en in een verkoopbrochure zijn voorbeelden van “off-product” handelsmerken. Gecertificeerde bedrijven die dit handelsmerk willen gebruiken zullen hiervoor toestemming moeten vragen aan hun certificerende instelling en als aan de voorwaarden voldaan is zal goedkeuring gegeven worden.

Hoe kom ik aan de FSC logo's en de goedkeuring?

FSC logo’s kunnen gedownload worden van een site van FSC. De toegangscode volgt na de certificeringsaudit: deze code komt van noreply@fsc.org. Op deze site van FSC is een zogenaamde “label-generator” waar via div. keuze-menu’s het juiste FSC logo is te downloaden. Vervolgens kan een vormgever/sitebouwer het logo toepassen (de regels hiervoor staan in de standaard FSC-STD-50-001 en veel gestelde vragen worden beantwoord in de file “FAQ on trademark use “: beide documenten kunt u bij ons opvragen). Het concept-ontwerp moet door de Certificerende Instelling goedgekeurd worden. De logo’s mogen pas gebruikt worden als er goedkeuring is van de Certificerende Instelling. Bij de jaarlijkse audit wordt dit gecheckt.

Nog een tip: gebruikt u ergens de letters “FSC”, bijvoorbeeld op uw website om aan te geven dat uw bedrijf FSC-gecertificeerd is? Zorg er dan voor dat u “FSC®” gebruikt en niet “FSC”. (Overigens mag u “®” niet gebruiken in de FSC claim. De claim is dus bijvoorbeeld “FSC 100%” en dus niet “FSC® 100%”)