Het up-to-date houden van uw certificeringssysteem

Wij luisteren, denken mee en leveren!

Elk systeem is altijd in beweging, dus ook het FSC / PEFC systeem. Elk jaar wordt het FSC / PEFC systeem op diverse punten verbeterd.  Het is aan u als certificaathouder om ervoor te zorgen dat uw systeem up-to-date blijft. Maar hoe doet u dat? Kijkt u regelmatig op de site van FSC- of PEFC-Nederland, of misschien leest u de mails en nieuwsbrieven van uw certificerende instantie of FSC en/of PEFC door?

Wist u dat uw certificerende instelling u niet mag adviseren? De reden hiervoor is dat anders een auditor met conflicterende belangen te maken kan krijgen. Een goede manier om uw systeem up-to-date te houden is daarom het nauwgezet volgen van de mails en nieuwsbrieven van uw certificerende instantie of FSC / PEFC waarin u op de hoogte gebracht wordt van wijzigingen. Dit is niet altijd even makkelijk omdat het vaak berichten zijn die voor heel veel verschillende bedrijven bedoeld zijn en dus is het nogal eens een zoekplaatje om te achterhalen wat in uw situatie van belang is. Ook zal men dus niet (mogen) aangeven welke aanpassingen in uw situatie de beste zijn. In de praktijk blijkt het daarom voor certificaat-houders nogal eens lastig te zijn om op de juiste wijze in te spelen op de aangekondigde veranderingen.

Graag helpen wij u hierbij: u kunt ons vragen om ervoor te zorgen dat wij u een seintje én oplossingen geven wanneer specifiek in uw situatie iets aangepast moet worden. U komt dan bij audits niet voor onverwachte verrassingen te staan.