FSC voorwaarden

Wat zijn de FSC voorwaarden?

Om “FSC gecertificeerd” te zijn moet uw bedrijf voldoen aan bepaalde FSC voorwaarden. Welke FSC voorwaarden uw bedrijf aan moet voldoen hangt van een aantal zaken af, maar veruit de meeste bedrijven in Nederland zijn gecertificeerd voor de “Chain-of-Custody”-standaard van FSC (= “handelsketen”-standaard). Bedrijven die tegen deze standaard gecertificeerd zijn mogen (onder bepaalde voorwaarden) FSC gecertificeerd hout inkopen, eventueel verwerken en weer verkopen.
Zeer waarschijnlijk kan ook uw bedrijf tegen de FSC voorwaarden van deze FSC handelsketen-standaard gecertificeerd worden. Daarom belichten we hier de belangrijkste FSC voorwaarden van deze standaard:

De FSC voorwaarden:

Deze voorwaarden ogen op het eerste gezicht complex, maar een “lean and mean” opgezet FSC systeem zorgt ervoor dat u jaar in jaar uit moeiteloos aan de FSC voorwaarden voldoet tegen een zo laag mogelijke belasting van uw organisatie. Graag helpen wij u hierbij: tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek luisteren wij graag naar uw plannen en ideeën en laten we u de mogelijkheden zien die wij u te bieden zodat u op een eenvoudige manier aan de FSC voorwaarden kunt voldoen.