Een PEFC keurmerk waarom?

Wij luisteren, denken mee en leveren!

Waarom een PEFC keurmerk? Het internationale, onafhankelijke PEFC-keurmerk (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Om producten met een PEFC keurmerk te mogen verkopen moet uw bedrijf “PEFC gecertificeerd” zijn. Alleen bedrijven die PEFC gecertificeerd zijn mogen en kunnen PEFC gecertificeerd hout verkopen aan hun klanten. Deze bedrijven kopen dus PEFC gecertificeerde producten of -materialen van PEFC gecertificeerde toeleveranciers en verkopen PEFC gecertificeerde producten aan hun klanten. Met een PEFC certificaat mag u dus PEFC materiaal dat u inkoopt ook weer als zodanig verkopen (zonder PEFC certificaat mag u dat namelijk echt niet!). Anders gezegd: u mag het hout doorgeven in de handelsketen (=”Chain of Custody” (= COC) in het Engels). Schematisch kan dat er zó uitzien:

Ook een PEFC keurmerk?

Door te kopen bij een bedrijf dat PEFC gecertificeerd is, krijgt elke klant in de keten de zekerheid dat het product dat hij/zij koopt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Elk bedrijf dat eerder in de handelsketen het betreffende product (of de grondstoffen ervoor) geleverd heeft, moet dus ook gecertificeerd zijn geweest. PEFC heeft een website waar makkelijk gecontroleerd kan worden of een bedrijf PEFC gecertificeerd is of niet: http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates.
Het PEFC-systeem is een wereldwijd systeem. Vandaar dat in plaats van “handelsketen” veelal gesproken wordt over de “Chain of Custody”.
Naast het “COC-“certificaat voor de bedrijven in de handelsketen, kent PEFC een apart certificaat voor de bossen die op duurzame wijze beheerd worden. Dit wordt de PEFC bosstandaard genoemd.