PEFC voorwaarden

Wat zijn de PEFC voorwaarden?

Om “PEFC gecertificeerd” te zijn moet uw bedrijf voldoen aan bepaalde PEFC voorwaarden. Welke PEFC voorwaarden uw bedrijf aan moet voldoen hangt van een aantal zaken af, maar veruit de meeste bedrijven in Nederland zijn gecertificeerd voor de “Chain-of-Custody”-standaard van PEFC (= “handelsketen”-standaard). Bedrijven die tegen deze standaard gecertificeerd zijn mogen (onder bepaalde voorwaarden) PEFC gecertificeerd hout inkopen, eventueel verwerken en weer verkopen.

Zeer waarschijnlijk kan ook uw bedrijf tegen de PEFC voorwaarden van deze PEFC handelsketen-standaard gecertificeerd worden. Daarom belichten we hier de belangrijkste PEFC voorwaarden van deze standaard:

De PEFC voorwaarden:

  • De standaard zegt dat u een PEFC handboek moet hebben: dit is een tekst die informatie bevat over hoe u in uw organisatie ervoor zorgt dat een PEFC-order op de juiste manier wordt afgehandeld. Een slim opgezet “PEFC handboek” bevat alle informatie die nodig is, zonder dat het uw organisatie onnodig in de weg zit bij het uitvoeren van het dagelijkse werk: wij zijn daarin gespecialiseerd. Wij helpen u graag daarbij.
  • Het PEFC handboek moet vermelden wie verantwoordelijk is voor de relevante activiteiten. Bijvoorbeeld: wie is eindverantwoordelijk voor het PEFC systeem in uw organisatie? Wie is verantwoordelijk voor het PEFC inkoopproces? Wie is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verwerken van PEFC gecertificeerde materialen? Wie is verantwoordelijk voor het maken van een correcte PEFC verkoopfactuur. Enzovoort.
  • De PEFC kennis van de betrokken personeelsleden moet op peil zijn. De organisatie moet daartoe training geven en daar een registratie van bijhouden.
  • De PEFC standaard schrijft ook voor dat u de relevante documenten minstens 5 jaar moet bewaren. Ook moeten de ARBO-omstandigheden binnen uw organisatie goed geregeld zijn.
  • Het bedrijf moet een “Productgroepenlijst” en “Leverancierslijst” hebben die aan de PEFC voorwaarden voldoet.
  • Het bedrijf moet aantonen dat het in staat is om het juiste PEFC-gecertificeerde materiaal in te kopen voor PEFC-gecertificeerde producten.
  • Jaarlijks moet het bedrijf een interne audit uitvoeren naar het correct functioneren van het PEFC-systeem en rapportage hiervan laten zien tijdens de jaarlijkse externe audit.
  • Inkoopdocumenten moeten aan bepaalde PEFC voorwaarden voldoen. Ook uw verkoopdocumenten moeten voldoen aan de PEFC voorwaarden.
  • Wilt u logo’s van PEFC gebruiken (bijvoorbeeld op uw website of bedrijfsauto’s)? Dat kan, maar ook daarvoor gelden bepaalde PEFC voorwaarden. Wij helpen u daar graag bij.

Deze voorwaarden ogen op het eerste gezicht complex, maar een “lean and mean” opgezet PEFC systeem zorgt ervoor dat u jaar in jaar uit moeiteloos aan de PEFC voorwaarden voldoet tegen een zo laag mogelijke belasting van uw organisatie. Wij zijn hierin gespecialiseerd! Wij leveren een PEFC-systeem dat werkt voor u, in plaats van andersom. Graag helpen wij u hierbij: tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek luisteren wij graag naar uw plannen en ideeën en laten we u de mogelijkheden zien die wij u te bieden zodat u op een eenvoudige manier aan de PEFC voorwaarden kunt voldoen.