Wat is FSC?

Wij luisteren, denken mee en leveren!

Wat is FSC?Wat is FSC? Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council®) verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Het FSC keurmerk is wereldwijd het bekendste keurmerk voor verantwoord bosbeheer. Om producten met een FSC keurmerk te mogen verkopen moet elk bedrijf in de handelsketen “FSC gecertificeerd” zijn. Om FSC gecertificeerd te zijn is het onder andere nodig dat een bedrijf beschikt over FSC procedures. Dit zijn afspraken over hoe u de FSC activiteiten in uw bedrijf uitvoert.

Deze procedures zijn heel goed aan te passen aan uw huidige werkwijze zodat u daaraan waarschijnlijk geen concessies hoeft te doen. Naast de procedures moet u over bepaalde documenten beschikken (zoals bijv. een lijst met FSC leveranciers). Ook eist FSC dat uw medewerkers, die met FSC materiaal te maken gaan krijgen, over voldoende kennis beschikken. Als dit eenmaal geregeld is, dan moet een externe auditor een audit uitvoeren, waarna u het certificaat kunt verkrijgen. Wij kunnen u helpen bij dit proces. De meeste klanten kiezen daarbij voor deze aanpak.

De 10 principes van FSC voor verantwoord bosbeheer

FSC heeft een standaard opgesteld waaraan moeten worden voldaan om voor een bos een FSC-certificaat te bemachtigen. De basis voor genoemde standaard, die per land of regio verder wordt uitgewerkt om te voldoen aan de nationale of regionale omstandigheden, zijn de 10 FSC-principes. Deze principes zijn uitgewerkt in 70 universele criteria.

  • Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.
  • Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  • De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  • Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  • De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  • De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  • Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  • De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  • Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  • Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd