FSC stappenplan

Hoe verloopt het FSC stappenplan

 • Voorbereiding op de 1e audit;
  Denk hierbij aan:
  • het lezen van de standaarden waarvoor u gecertificeerd wilt worden;
  • het opstellen van procedures;
  • de implementatie van het FSC-systeem in uw organisatie vorm geven en uitvoeren.
  • zorgen voor documenten als leverancierslijst, productgroepenlijst, volume registratie;
  • contact opnemen met en kiezen van de certificerende instelling;
 • FSC training van de betrokken medewerkers en een registratie ervan bijhouden;
 • Testen van het opgezette systeem vlak voor de externe audit;
 • Externe audit:
  De door u ingehuurde auditor komt een dagdeel bij u langs en neemt de procedures en andere documenten door om te bekijken of alles aan de standaard voldoet. Aansluitend zal de auditor met enkele betrokken medewerkers willen praten. Tijdens zo’n audit kan de auditor 3 drie soorten “afwijkingen” constateren:
  1. “Waarneming”: er is niet echt iets fout, maar er is een gerede kans dat er iets fout kan gaan. In feite stipt de auditor hiermee een aandachtspunt aan. Bij de volgende audit zal de auditor dit aspect weer bekijken en (hopelijk) deze “waarneming” “sluiten”.
  2. Een “kleine afwijking”: de auditor zal deze afwijking geven indien het probleem niet ernstig is in de ogen van FSC. Het moet bij de volgende audit gesloten worden, anders wordt het dan automatisch een “grote afwijking”.
  3. “Grote afwijking”: deze afwijking zal een auditor geven als er een ernstige afwijking is van de FSC-eisen. Deze moet binnen 3 maanden “gesloten” worden. Een grote afwijking die bij de eerste audit geconstateerd wordt, houdt de certificering tegen en moet gesloten zijn voordat het certificaat kan worden verleend.
 • Ontvangst van het afwijkingen-rapport van de auditor:
  De bevindingen van de auditor hebben de status van “advies” aan het hoofdkantoor van de certificerende instelling. In theorie kan de certificerende instelling dus nog aanpassingen doen in de lijst met afwijkingen en waarnemingen. Kijk dus goed wat u terug krijgt van de certificerende instelling, want dát geldt.
 • Gecertificeerd?
  Als uw voorbereidingen in orde waren, dan is uw bedrijf nu waarschijnlijk gecertificeerd. Uw bedrijf krijgt een COC-nummer (bijv. SCS-COC-123456) en uw bedrijf wordt opgenomen in de database van FSC (zie info.fsc.org). U mag nu het FSC-systeem gaan toepassen en FSC-gecertificeerde producten inkopen, verwerken en verkopen. Mocht u echter tijdens de audit een “grote afwijking” hebben opgelopen, dan krijgt u pas het FSC-certificaat als u de afwijking gesloten heeft.
 • Elk jaar een herhalingsaudit:
  Jaarlijks zal de certificerende instelling een afspraak met u maken voor een herhalingsaudit. De eerste herhalingsaudit is over het algemeen de lastigste omdat dán het systeem voor het eerst in de praktijk is getest.
 • Tussen de audits door:
  Tussen de audits door moet het systeem “onderhouden worden”: uiteraard moet u de ingekochte en verkochte hoeveelheden registreren en u zult wellicht nieuwe medewerkers FSC training geven, etc. Maar wellicht komt ook de wens op om de FSC-handelsmerken te gaan gebruiken of moet u een uitbestedingsovereenkomst afsluiten met een onderaannemer. Ook komt het geregeld voor dat FSC kleine aanpassingen aan het systeem doet: u moet er als certificaathouder zelf voor zorgen dat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft en, indien noodzakelijk, de nodige maatregelen neemt.
 • Elke 5 jaar een “her-certificeringsaudit”:
  5 jaar na de certificering vindt een “her-certificeringsaudit” plaats. Deze verschilt niet echt van de herhalingsaudits, maar indien bij deze audit een grote afwijking wordt geconstateerd, dan moet deze wel gesloten worden voordat de geldigheid van het certificaat afloopt (= 5 jaar nadat het certificaat is toegekend). In de praktijk betekent dit dat bij zo’n “her-certificeringsaudit” de termijn om een grote afwijking te sluiten korter is dan bij de herhalingsaudits.

Uiteraard kunnen wij u bij deze activiteiten ondersteunen. We komen graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.