PEFC logo gebruiken

Wilt u een PEFC logo gebruiken?

PEFC biedt allerlei mogelijkheden om “handelsmerken” van PEFC te gebruiken maar daarvoor moet u wel eenmalig toestemming hebben van PEFC. Zo zijn de letters “PEFC” een gedeponeerd handelsmerk en hetzelfde geldt voor het PEFC-logo. Door het gebruik van PEFC handelsmerken op bijvoorbeeld uw producten en/of op uw website, briefpapier, een (vracht-)auto, een beursstand, etc. kunt u zich onderscheiden van andere bedrijven. Onder bepaalde voorwaarden mag u deze handelsmerken gebruiken. Wij helpen u graag op weg.

 

Er zijn 2 soorten PEFC handelsmerken:

On-product.
Alleen PEFC gecertificeerde bedrijven mogen het “on-product” handelsmerk van PEFC gebruiken. Het “on-product” handelsmerk geeft aan dat het betreffende product “PEFC-gecertificeerd” is en het mag dus ook alleen op een PEFC-gecertificeerd product gebruikt worden! Het “on-product” handelsmerk bestaat uit het bekende PEFC-logo aangevuld met een aanduiding van de PEFC-claim die van toepassing is op het betreffende product. Zo’n handelsmerk mag op elk PEFC-gecertificeerd product.

Off-product.
“Off-product” logo-gebruik is het gebruik van PEFC handelsmerken ter promotie van een organisatie. Denk hierbij aan het gebruik van het PEFC logo op een website en op briefpapier. Maar ook het gebruik op bedrijfsauto’s, op vlaggen, in een beursstand en in een verkoopbrochure zijn voorbeelden van “off-product” handelsmerken. Gecertificeerde bedrijven die dit handelsmerk willen gebruiken zullen hiervoor toestemming moeten hebben van PEFC.

Hoe kom ik aan de logo’s en de goedkeuring?

Logo’s kunnen gedownload worden van een site van PEFC. De toegangscode volgt na de certificeringsaudit. De logo’s mogen pas gebruikt worden als er toestemming is van PEFC. Bij de jaarlijkse audit wordt dit gecheckt.