Voorbereiding en begeleiding van externe audits

Externe audit, een belangrijk moment

Een externe audit is een belangrijk moment: dan zal blijken of het FSC / PEFC systeem het afgelopen jaar goed is toegepast. Vooral de eerste herhalingsaudit is in de praktijk een spannend moment omdat dan immers voor het eerst de praktijk wordt getoetst. Een goede voorbereiding van een externe audit omvat onder andere het volgende:

  • We bekijken uw procedure om te bekijken of deze nog helemaal up-to-date is;
  • Is de produktgroepenlijst in orde?
  • Is de leverancierslijst compleet en zijn de certificaten op hun geldigheid gecheckt?
  • Hoe ziet de volumeregistratie eruit en is deze geheel bijgewerkt?
  • We doen een controle van de ontvangen inkoopfacturen;
  • Is er sprake geweest van uitbesteding? Dan kijken we ook hiernaar.
  • En gebruikt u FSC handelsmerken? Ook dat nemen we onder de loep;

Een interne audit is een goede voorbereiding voor een externe audit. U krijgt hiermee de zwakke plekken boven water, maar vervolgens moeten deze uiteraard nog opgelost worden vóór de externe audit.

Wij helpen u daar graag mee, zodat u bij de externe audit beslagen ten ijs komt. Desgewenst schuiven wij ook bij de externe audit aan om u ter zijde te staan.