Vernieuwde FSC COC standaard
FSC-STD-40-004 V3-1 2021 ARBO zelfevaluatie

FSC-STD-40-004 V3-1 (versie 3.1)

FSC® heeft de FSC-COC-standaard vernieuwd: de nieuwste versie is nu versie 3.1. : FSC-STD-40-004 V3-1 (soms ook wel aangeduid met FSC-COC-40-004 V3-1). De nieuwe versie, FSC-STD-40-004 V3-1 , gaat in op 1 september 2021. Vanaf dat moment geldt een “transitieperiode” tot en met 31 december 2022. Na deze datum moet elke FSC-certificaathouder aan de nieuwe versie FSC-STD-40-004 V3-1 voldoen. Ruud de Boer is gespecialiseerd in FSC®-certificering en heeft ook 10 jaar ervaring als FSC®-auditor: ik help u graag met het invoeren van de nieuwe FSC-COC-standaard: FSC-STD-40-004 V3-1 . Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
In de nieuwe FSC-COC-standaard zijn vooral aanpassingen gedaan m.b.t. Arbeidsomstandigheden (ARBO). Het versienummer van de nieuwe FSC-COC-standaard is versie 3.1. : FSC-STD-40-004 V3-1 (soms ook wel aangeduid met FSC-COC-40-004 V3-1). De nieuwe versie, FSC-STD-40-004 V3-1 (versie 3.1), gaat in op 1 september 2021. Vanaf dat moment geldt een “transitieperiode” tot en met 31 december 2022. Na deze datum moet elke FSC-certificaathouder aan de nieuwe versie FSC-STD-40-004 V3-1 voldoen.

ARBO: Arbeidsomstandigheden en zelfevaluatie

In deze nieuwe versie heeft FSC de eisen rondom arbeidsvoorwaarden aangescherpt. Zo moeten FSC gecertificeerde bedrijven nu verplicht voldoen aan de principes van de ILO Core Conventions. Een FSC gecertificeerd bedrijf kan nu niet langer voldoen aan de ARBO-eisen met behulp van bijvoorbeeld eenvoudige eigen-verklaringen maar zal beleid moeten opzetten m.b.t. het naleven van ARBO-eisen. Het FSC gecertificeerde bedrijf zal met behulp van een “zelf evaluatie” moeten aantonen dat het dit ARBO-beleid uitvoert en up to date houdt. Daarnaast is nu ook een beleidsverklaring over de arbeidsvoorwaarden binnen het FSC gecertificeerde bedrijf nodig, en deze moet beschikbaar zijn voor een ieder die daar om vraagt, bijvoorbeeld door plaatsing op de website van het FSC gecertificeerde bedrijf.

Zelfevaluatie

De ARBO omstandigheden en het beleid daarvoor binnen het FSC gecertificeerde bedrijf zullen uitgebreid aan de orde komen tijdens de jaarlijkse FSC audits. Het FSC gecertificeerde bedrijf zal moeten kunnen aantonen dat er aan alle ARBO eisen vereisten wordt voldaan. Er moet dus een beleidsverklaring aanwezig zijn en ook zal de auditor jaarlijkse de “zelf evaluatie” bekijken en beoordelen. De auditor zal de verschillende vereisten stuk voor stuk langslopen en beoordelen. Dit gebeurt niet alleen door het bestuderen van de aangereikte documenten maar ook door interviews en bijv. raadplegen van andere bronnen zoals nationale wetgeving.

Aanvragen nieuwe FSC standaard FSC-STD-40-004 V3-1 versie 3.1

Deze nieuwe standaard kunt u bij ons aanvragen. Er is ook een Nederlandstalige versie! Uiteraard kunnen wij u ook begeleiden bij de overgang naar de nieuwe standaard.