Wat is PEFC?

Wij luisteren, denken mee en leveren!

De betekenis van het keurmerk PEFC is Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Het is een internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

Om producten met een PEFC keurmerk te mogen verkopen moet elk bedrijf in de handelsketen “PEFC gecertificeerd” zijn. Om PEFC gecertificeerd te zijn is het onder andere nodig dat een bedrijf beschikt over PEFC procedures. Dit zijn afspraken over hoe u de PEFC activiteiten in uw bedrijf uitvoert.

Deze procedures zijn heel goed aan te passen aan uw huidige werkwijze zodat u daaraan waarschijnlijk geen concessies hoeft te doen. Naast de procedures moet u over bepaalde documenten beschikken (zoals bijv. een lijst met PEFC leveranciers). Ook eist het PEFC keurmerk dat uw medewerkers, die met PEFC materiaal te maken gaan krijgen, over voldoende kennis beschikken. Als dit eenmaal geregeld is, dan moet een externe auditor een audit uitvoeren, waarna u het PEFC certificaat kunt verkrijgen. Wij kunnen u helpen bij dit proces. De meeste klanten kiezen daarbij voor deze aanpak.

>> Lees meer over onze aanpak

Hoe werkt het bij PEFC?

PEFC heeft de “Sustainability Benchmark” voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. Deze eisen zijn niet eigenhandig door PEFC opgesteld, maar zijn samengesteld uit 250 eisen na internationaal overleg met vele verschillende partijen. Deze internationaal opgestelde criteria worden door 149 landen onderschreven. Voorbeelden zijn ATO (African Timber Organization), ITTO (The International Tropical Timber Organization) en IUCN (the International Union for Conservation of Nature) (tropen).

PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC keurmerk. Het PEFC garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn van een duurzaam beheerd bos. Momenteel zijn 36 landen lid van PEFC en meer dan 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden de bosstandaarden continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Bron: www.pefcnederland.nl