Nieuwe FSC standaard projectcertificering

Standaard FSC projectcertificering aangepast

In het voorjaar van 2020 heeft FSC de al langer bestaande standaard voor projectcertificering (FSC-STD-40.006) aangepast: de nieuwe standaard kan nu ook gebruikt worden voor meerdere projecten (terwijl de vorige versie slechts voor één project gebruikt kon worden). FSC wil hiermee vooral bouwbedrijven tegemoet komen die tot nu toe aangewezen waren op de standaard voor “Chain-of-Custody” (FSC-STD-40.004). Veel bouwbedrijven klagen namelijk over de administratieve lastendruk die de “volumeregistratie” te weeg bracht.

In de nieuwe versie van de standaard voor projectcertificering zijn dan ook de eisen voor de “volumeregistratie” versoepeld. Er staan echter weer andere eisen tegenover die niet of minder voorkomen in de standaard voor “Chain-of-Custody”. Zoals zo vaak geldt ook hier “elk voordeel heb z’n nadeel”. Er zijn dan ook bedrijven die overstappen van de standaard voor “Chain-of-Custody” naar de standaard voor projectcertificering, maar veel bedrijven doen dat juist heel bewust niet. Wat is voor u de beste keuze?

  • Is uw bedrijf al gecertificeerd voor de standaard voor “Chain-of-Custody” en bent u tevreden over hoe het functioneert? Dan adviseer ik u om niet over te stappen naar de standaard voor projectcertificering. Dat is dan gewoon niet nodig en brengt onnodige kosten met zich mee.
  • Is uw bedrijf al gecertificeerd voor de standaard voor “Chain-of-Custody” maar de organisatie klaagt over de administratieve lastendruk? Dan adviseer ik u om heel gericht dát probleem op te lossen: want dat probleem is meestal eenvoudig oplosbaar en tegen veel lagere kosten vergeleken met de implementatie van een nieuwe/andere FSC standaard. Ik help u graag bij het doorvoeren van de verbeteringen, want mijn systemen worden door mijn klanten juist gewaardeerd door de efficiëntie en de geringe administratieve lastendruk.
  • Is uw bedrijf nog niet FSC-gecertificeerd én u overweegt om dat te gaan doen én u opereert aan het eind van de handelsketen? Dan heeft u de keus uit zowel de standaard voor projectcertificering als de standaard voor “Chain-of-Custody”. De juiste keus voor u is afhankelijk van een aantal zaken: ik leg u graag alles uit tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek zodat u een makkelijk toepasbaar systeem krijgt waar u jarenlang de vruchten van gaat plukken.
  • Is uw bedrijf nog niet FSC-gecertificeerd én u overweegt om dat te gaan doen én u opereert NIET aan het eind van de handelsketen? Dan kunt alleen kiezen voor de standaard voor “Chain-of-Custody”. Uiteraard help ik u ook graag bij de juiste inrichting van het systeem zodat u een makkelijk toepasbaar systeem krijgt waar u jarenlang de vruchten van gaat plukken.

De FSC Volumeregistratie

De “volumeregistratie” is een verplicht onderdeel in het FSC proces. Uiteraard zijn bedrijven vrij om deze tabel op te zetten zoals ze dat zelf graag willen: mijn klanten gebruiken hiervoor een heel eenvoudig tabelletje dat ik gemaakt hebt, dat keurig voldoet aan de FSC standaarden én waarmee bovendien ook aan andere eisen uit de FSC-standaard wordt voldaan. Hiermee bent u dus én weinig tijd kwijt bij het maken van een volumeregistratie én u spaart tijd bij het voldoen aan andere onderdelen van de FSC standaard.
Meer weten? Neem eens contact op: ik kom graag vrijblijvend langs om het te laten zien.