Actieplan Bos en Hout

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober in Rotterdam werd het Actieplan Bos en Hout ondertekend door enerzijds 19 partijen uit de bos-, hout-, natuur- en milieusector en anderzijds de staatssecretarissen Martijn van Dam (EZ), en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Allen onderstreepten dat bouwen met duurzaam geproduceerd hout een hoge bijdrage levert aan CO2-reductie.

Bouwsector
De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de Nederlandse CO2-emissie. Juist door het bouwen met duurzaam geproduceerd hout kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de CO2-vermindering, noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.
Niet alleen in de woningbouw, maar ook in de grond-, wegen- en waterbouw kan substantiële milieu- en klimaatwinst behaald worden door te kiezen voor duurzaam geproduceerd hout als grondstof. Onafhankelijke onderzoeken naar bruggen en damwanden tonen aan dat het toepassen van hout veruit het minst milieubelastend is en hoog scoort op actuele beleidsthema’s zoals verantwoorde materiaalkeuze, CO2-reductie, biobased economie en circulariteit.

Bosaanleg
Eén van de hoofddoelen van het Actieplan Bos en Hout is om 100.000 hectare nieuw bos aan te leggen in Nederland. Nederland heeft nu 365.000 hectare boslandschap en de potentie bestaat om daar 456.000 van te maken.

Bron: Houtwereld