Drie miljard extra bomen in de EU

De Europese Commissie presenteerde onlangs de nieuwe strategie voor Europese bossen. Deze is opgesteld omdat bossen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen. Eén van de plannen betreft de aanplant van drie miljard extra bomen in de Europese Unie.

Bosaanleg

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie met 55% zijn gereduceerd. Een middel om dit doel te bereiken is het aanplanten van extra bomen. Bomen zijn immers bij uitstek in staat om CO2 uit de atmosfeer te halen. Alleen is die capaciteit over de jaren afgenomen. De Commissie wil daarom de absorptiecapaciteit van 263 miljoen ton in 2018 verhogen tot 310 miljoen ton per jaar in 2030.

Oerbossen

Naast de aanplant van nieuwe bomen gaat de strategie ook in op de bescherming van bossen. Zo zijn er maatregelen opgenomen voor de bescherming van oerbossen, het herstel van aangetaste bossen en voor een duurzaam bosbeheer.

Bossen

Om beter data te kunnen verzamelen en de Europese bossen beter te kunnen monitoren, presenteert de commissie dit najaar een voorstel. “Europese bossen zijn waardevol natuurlijk erfgoed dat niet als vanzelfsprekend kan worden beschouwd. Het beschermen, herstellen en het versterken van de veerkracht van Europese bossen is essentieel voor de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises. Daarnaast om de sociaaleconomische functie van bossen te beschermen”, verklaarde eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevičius.

Duurzaam bosbeheer

Milieubewegingen zijn niet onverdeeld enthousiast. Het Wereld Natuurfonds merkt bijvoorbeeld op dat de invoering van bindende criteria voor de beoordeling van ‘duurzaam beheer’ uit de voorstellen is verdwenen. De organisatie is bang dat hiermee de economie voorrang krijg op de bossen. Dit betekent tevens dat de industrie en landbouwministers de omvang van de crisis niet begrijpen.

Ook de boseigenaars hebben hun bedenkingen en menen dat er met de plannen geen evenwicht is tussen de verschillende functies van bossen. Fanny-Pomme Langue van koepelorganisatie CEPF vraagt zich of de strategie niet meer is gebaseerd op emoties en ideologie dan op de dagelijkse realiteit.

Bron: Houtwereld, juli 2021