Duurzaam inkopen redt 5 miljoen hectare bos

Als Europa’s zeven grootste importlanden van tropisch hardhout (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Italië, Spanje en Duitsland) deze grondstof voor 100% uit duurzaam beheerde bossen zouden betrekken, dan zou daarmee meer dan 5 miljoen hectare aan tropische wouden worden beschermd. Dit is één van de conclusies uit een nieuw rapport van de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC), het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en Probos.

Het nieuwe rapport schetst de trends in de handel in tropisch hardhout op de markten binnen de Europese Unie. Onderzocht wordt hoe een EU-brede commitment om alleen nog 100% aan aantoonbaar duurzaam geproduceerd tropisch hardhout te importeren, kan bijdragen aan een ontbossingsvrije aanvoerketen en aan het tegengaan van klimaatverandering.

De drie organisaties schatten dat slechts 30% van de tropische houtproducten op de EU-markt een aantoonbaar duurzame herkomst heeft. Houden Europa’s zeven grootste importlanden vast aan een 100%-beleid, dan kan wereldwijd een extra 5,3 miljoen hectare aan tropische bossen duurzaam worden beheerd en beschermd.

De STTC, IDH en Probos roepen op tot een grotere Europese ambitie en tot meer publiek-private acties. Deze zijn nodig om het marktaandeel van duurzaam tropisch hout op te stuwen naar 100%.

Terwijl landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland het nog redelijk doen met marktaandelen van circa 60%, zouden onder andere Frankrijk, België en Spanje daar (ver) onder zitten. Zes van de zeven hoofdmarkten hebben recent de Amsterdam Declaration ondertekend. Daarmee zetten zij de schouders onder de duurzame inkoop van palmolie, soja en cacao, maar over hout wordt niets gerept. Terwijl dat laatste wel zou moeten, aldus de opstellers van het rapport.

Voor meer informatie: zie de bron van dit artikel: Houtwereld 6 juli 2018