FSC keurmerk verplicht vanaf 2025 gecertificeerd hout

In een advies aan de Nederlandse overheid heeft FSC Nederland voorgesteld dat vanaf 2025 verplicht alleen nog maar gecertificeerd hout gebruikt mag worden.

Arjan Alkema, FSC Nederland: “Willen we in 2030 ontbossingsvrij zijn in de wereld, zoals de regering uitspreekt, dan zal voor grondstoffen als palmolie, soja en hout verplicht moeten worden dat ze van aantoonbaar duurzame herkomst zijn. Voor de Nederlandse markt zitten we op 68% duurzaam tropisch hout. Zonder regelgeving zullen de achterblijvers niet volgen, een wettelijke verplichting is dan echt nodig, wat ons betreft zo snel mogelijk.”

Voorbeeldfunctie overheid
In Frankrijk heeft de overheid onlangs uitgesproken dat in nieuw te bouwen overheidskantoren minimaal 50% hout of andere biobased materialen moet worden verwerkt. De Franse overheid erkent de klimaat- en milieuvoordelen van hout ten opzichte van fossiele materialen zoals beton, metalen en kunststoffen. Alkema: “Een keuze die navolging verdient in andere landen, en zeker ook in Nederland, waar houtbouw niet bepaald een onderdeel is van de bouwcultuur. Dat mag echt veranderen, en de overheid kan in zo’n geval een belangrijke voorbeeldrol vervullen.”

Tropisch bosbeheer
FSC Nederland ziet in de bossenstrategie graag een sterke paragraaf over ecosysteemdiensten die met name tropisch bossen bieden. Het klimaatverdrag van Parijs hechtte al grote betekenis aan de positieve impact van duurzaam bosbeheer voor klimaat, biodiversiteit en schoon water. De financiële waardering van die diensten geeft duurzaam bosbeheer een beter verdienmodel, wat nodig is om boscertificering te stimuleren.

Gabon
Tenslotte doet FSC Nederland een appél aan de regering om de Gabonese overheid te steunen in haar ambitie om in 2022 al haar bossen te beheren volgens de FSC-regels. Alkema: “Door Gabon hierin financieel te ondersteunen kan dit bijzondere beleidsvoornemen werkelijkheid worden. En natuurlijk door als gemeente, waterschap of woningcorporatie niet te aarzelen FSC-gecertificeerd tropisch hout toe te passen in onze gebouwen en andere projecten.”

Bron: website FSC Nederland