Nieuwe FSC-COC-standaard FSC-STD-40-004 V3-0 gepubliceerd

FSC heeft de standaard voor chain of custody certificering herzien en goedgekeurd. De standaard FSC-STD-40-004 V3-0 is vanaf 1 april 2017 van kracht. Dat betekent dat certificaathouders vanaf 1 april 2017 maar uiterlijk 31 maart 2018 volgens de herziene standaard ge-audit worden. Met de herziening beoogt FSC chain of custody certificering te stroomlijnen en eenvoudiger te maken. Zo zijn in de in de herziene standaard relevante Advice Notes en interpretaties opgenomen.

De enkele veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn (let op: deze opsomming is niet volledig):