Nieuwe PEFC normen voor duurzaam bosbeheer

Na ontelbare deskundigen en honderden betrokkenen sinds 2016 te hebben geraadpleegd, is de algemene ledenvergadering van PEFC International akkoord gegaan met nieuwe normen voor duurzaam bosbeheer en voor de groepscertificering van bossen.

Het bestaande stelsel van normen en waarden van PEFC strekt voortaan verder dan alleen bossenkwesties en is helemaal afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
Op sociaal gebied worden er nu ook voorwaarden gesteld aan minimumlonen voor bosarbeiders, gelijke kansen voor werkgelegenheid, anti-discriminatie en gelijkheid van geslacht. Ook zijn er scherpere eisen geformuleerd ter waarborging van de belangen van inheemse bevolkingsgroepen.

Toegevoegd is een serie normen voor Trees outside Forests. PEFC certificering is daardoor ook mogelijk voor miljoenen boeren en kleine landeigenaren die geen bossen beheren of bezitten, maar die wel verantwoordelijk zijn voor bomen op landbouwgronden en overige terreinen.

Voor meer informatie: zie de bron van dit artikel: Houtwereld 23 november 2018